Σακουλοποιός

Μηχανισμός κατάλληλος για κλείσιμο μικρών σακουλών

Παίρνει ταινίες PVC πλάτους:

  • 9mm
  • 12mm